Tak vs fascinuje vn ke a vrobky z n? Pak jste oteveli ty sprvn strnky. ada vc z tohoto materilu ns provz po cel ivot. Setkvme se s nimi v bnm ivot, pi prci se zvaty, pi pobytu v prod, ale teba i na tborech pi dtskch hrch. Pl bych si, aby vs m vrobky potily.
Jarda Riki Krmera


Nvtv celkem: 16278, z toho dnes: 7
Vechna prva vyhrazena. Copyright © 2009
Veker obsah je dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Optimalizovno pro: Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 (a novj), Opera.
Valid HTML 4.01 Strict | Valid CSS 2.1